Evenement sponsor Prix013D

 In Algemeen
Prix013 Dienstverlenersprijs heeft ook dit jaar een evenement-sponsor van formaat. Prix013 Dienstverlenersprijs wordt mede-mogelijk gemaakt door De Beer Accountants & Belastingadviseurs. Uit marktonderzoeken blijkt dat de meeste ondernemers in het midden- en kleinbedrijf de accountant als eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon zien. Men verwacht met nagenoeg alle vragen en problemen bij de accountant terecht te kunnen. De Beer wil daaraan graag tegemoet komen. De naam ‘De Beer’ staat al meer dan een halve eeuw garant voor kwaliteit en betrokkenheid. We stellen hoge eisen aan onszelf en vinden dat onze relaties dat ook mogen doen. Voor meer informatie kunt u terecht op De Beer Accountants & Adviseurs.