Algemene ledenvergadering Agenda

Algemene ledenvergadering Agenda

START
06-11-2018 09:00

End
06-11-2018 09:30
Het bestuur van 013D nodigt al onze leden uit de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen op dinsdag 6 november 2018 van 09.00 – 09.30 uur in Entrada aan de Ellen Pankhursstraat 1A te Tilburg.

 

AGENDA

 

  1. Opening van de vergadering

 

  1. Vaststelling agenda

 

  1. Financieel jaarverslag 2017

 

  1. Verslag Kascommissie 2017/2018

 

  1. Plannen 2018 inzake samenwerking met BORT toelichting door Voorzitter Cécile van Berkel

 

  1. Rondvraag

 

  1. Sluiting