Nieuwjaarsbijeenkomst BORT VNO-NCW Midden-Brabant 9 januari 2019

 In Algemeen

U bent van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsbijeenkomst BORT VNO-NCW Midden Brbant op 9 januari 2019.

Aanmelden kan via een mail aan middenbrabant@vnoncwbrabantzeeland.nl.