START
23-06-2022 16:00

End
23-06-2022 18:30
Op donderdag 23 juni 2022 vindt de jaarlijkse Haringparty van BORT en TOP013 plaats.

Dit jaar ligt de Haringparty in het verlengde van de Nieuwjaarsbijeenkomst 2022 van BORT en VNO-NCW Midden-Brabant van 5 januari. Ontbrak toen de mogelijkheid van een netwerkborrel, op 23 juni is deze mogelijkheid er wel! Vandaar dat we ook de leden van VNO-NCW Midden-Brabant van harte uitnodigen. Naast de leden vanTOP013 en de leden van de Vitaal-verenigingen.

Het programma wordt ingevuld naar het thema:

Hoe aantrekkelijk is deze regio voor jongere medewerkers?
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, maar zijn we op dat vlak als regio Midden-Brabant een aansprekende regio?

Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt Tilburg University, deelt op 23 juni zijn mening over dit thema.

Mede door de sponsors van de Nieuwjaarsbijeenkomst 2022 zijn er aan deelname geen kosten verbonden.

Reserveer 23 juni, vanaf 16.00 uur in je agenda! Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan: bort@vnoncwbrabantzeeland.nl.

Per organisatie kan er door twee personen worden deelgenomen.

Met hartelijke groet,

Natasja Leijser, voorzitter VNO-NCW Midden-Brabant
Marc Heuvelmans, voorzitter BORT
Cécile van Berkel, voorzitter TOP013