Uitnodiging Algemene ledenvergadering

 In Algemeen

In het afgelopen jaar heeft het bestuur van 013D gesprekken gevoerd met het bestuur van BORT TOP om de mogelijkheden tot een eventuele samenwerking te onderzoeken.

BORT is al jarenlang een begrip in Tilburg en hét ontmoetingspunt voor het Tilburgse en Goirlese bedrijfsleven op niveau. Zij zijn de gesprekspartner voor de gemeenten Goirle en Tilburg namens het lokale bedrijfsleven. Hun leden zijn een kleine 400 lid bedrijven met een contactpersoon op directie- en managementniveau.

De commissie BORT TOP richt zich specifiek op die bedrijven die niet op een bedrijventerrein zitten, maar zich wel als bedrijfsleven willen verenigen.  De basis van de vereniging bestaat uit de belangenbehartiging voor de aangesloten leden (ongeveer 85) en het versterken van het netwerk onderling.

Wij als 013Dienstverleners zijn een netwerkorganisatie voor dienstverleners die er toe doen. We organiseren activiteiten voor Management en Directie van Dienstverleners (brede definitie) uit het 013-gebied. We spelen in op actuele en relevante onderwerpen. We bieden een unieke propositie en meerwaarde.

013D en BORT TOP zouden een hele mooie aanvulling op elkaar kunnen zijn, als ze besluiten hun krachten te bundelen. Onze voorzitter zal hierop in de algemene ledenvergadering op 6 november van 09.00-09.30 uur a.s. een toelichting geven en u de gelegenheid geven om uw vragen over dit onderwerp te stellen.

Aanmelden voor onze algemene ledenvergadering kan door een mail te sturen aan info@013d.srvrud.nl.

Met vriendelijke groeten,

Cécile van Berkel, Igor Burger, Frank van Kempen, Tim de Klerck, Eric van de Sande en Paula van de Sande